Verhuisdekens en pakdekens van packing support benelux

Privacy

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van www.verhuisdekens-online.be,  is het mogelijk dat de informatie die op www.verhuisdekens-online.be wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is.

Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.verhuisdekens-online.be  of met de tijdelijke onmogelijkheid om www.verhuisdekens-online.be  te kunnen raadplegen.

Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van www.verhuisdekens-online.be verkregen is. Hierbij willen wij benadrukken dat verhuisdekens gemaakt zijn van gerecyclede textielvezels en om die reden wisselend in kleurstelling zijn. Er kunnen dan ook geen rechten worden ontleend aan foto’s in de website.